Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, για εκπαιδευτικούς και φοιτητές
Συνεχίζονται φέτος για δεύτερη χρονιά τα Σεμινάρια Νεοελληνικής Ιστορίας, με τίτλο «Οι Έλληνες και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (13ος αι. – 1922)» που διοργανώνει ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελλάδας. Από φέτος μάλιστα προστίθενται και σεμινάρια ευρωπαϊκής ιστορίας με τίτλο: «Οι Έλληνες και η Ευρώπη». Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τον Χαράλαμπο Μηνάογλου, Δρα Νεότερης Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ειδικότερα, για την νεοελληνική ιστορία οι συναντήσεις θα εστιαστούν στην δράση και τον ρόλο των Ελλήνων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα εξετάζονται ιδιαίτερα ζητήματα όπως η συνείδηση των Ελλήνων υποδούλων, η θέση τους στο οθωμανικό σύστημα, ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Φαναριωτών, τα επαναστατικά κινήματα και οι σχέσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των Οθωμανών με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Κεντρική αναφορά θα γίνεται στην Επανάσταση του 1821 και στην αλλαγή που επέφερε η δημιουργία ελληνικού κράτους στην θέση των υπόδουλων Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Αντίστοιχα, στις συναντήσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας θα δοθεί έμφαση στην δημιουργία της Ευρώπης ως πολιτικής δύναμης κατά τον Μεσαίωνα, στην στάση της απέναντι στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τις επαφές των δύο πλευρών και την αλλαγή στις σχέσεις τους μετά την εμφάνιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την Άλωση. Ἰδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στην επέκταση των Βενετών στον ελληνικό χώρο, στην δράση των Ελλήνων στην Ευρώπη κατά την Τουρκοκρατία και στην στάση της Ευρώπης απέναντι στους υπόδουλους Έλληνες μέχρι και την Επανάσταση του 1821.
Το διδακτικό υλικό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και σε ιστολόγιο που θα δημιουργηθεί ειδικά για τα μαθήματα. Όσοι επιθυμούν, θα καθοδηγούνται στην εκπόνηση σχετικών εργασιών, οι οποίες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά. Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές και πτυχιούχους, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από Οκτώβριο μέχρι Μάιο, κάθε Τετάρτη 18.30 – 20.30 (για όσους ενδιαφέρονται για την Νεοελληνική Ιστορία) και κάθε Πέμπτη 18.30 – 20.30 (για όσους ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Ιστορία) στο κτήριο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, Δημοσθένους 117, Καλλιθέα. Εγγραφές γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά 18.00 – 22.00 (πληροφορίες στα τηλ. 210 9517072, 6947 323040 και στην ηλ. διεύθυνση cpolitan@otenet.gr).

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013

Οι Έλληνες συγγραφείς που πιστοποιούν την συνέχεια
Γιὰ νὰ πετύχει τὰ παραπάνω ὁ Μιχαὴλ ἀναφέρεται σὲ μία πληθώρα ἀρχαίων καὶ νεώτερων σοφῶν. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους δὲν θὰ κάνουμε ἰδιαίτερη μνεία, καθὼς πρόκειται γιὰ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν γνωστῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων συγγραφέων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μέχρι καὶ σήμερα τὸν «κανόνα» τῆς κλασικῆς παιδείας. Συγγραφεῖς μὲ ἀπόλυτο κύρος, ὅπως ὁ Ὅμηρος, ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Ξενοφών, ὁ Θουκυδίδης, ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Δημοσθένης, ὁ Σοφοκλῆς,

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ο μεσαιωνικός ανθελληνισμός


Ὁ ἀνθελληνισμὸς ποὺ ἀντιμάχεται ὁ Μιχαὴλ δὲν εἶναι ὁ πρῶτος ἀνθελληνισμὸς ποὺ γνώρισε ὁ Ἑλληνισμός. Ἀφήνοντας τὶς προχριστιανικὲς ἐκφάνσεις τοῦ φαινομένου, θὰ ἀρκεστοῦμε ἐδῶ στὴν ἀναφορὰ στὸν παπικὸ ἀντιχριστιανικὸ ἀνθελληνισμό. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πάπα Νικόλαου Α΄, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου, ποὺ ὁ Μιχαὴλ ἐπισημαίνει

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας


Κάθε ἑλληνικὸ λογοτέχνημα εἶναι καλό, ἀλλὰ κάθε ἐποχὴ ἔχει τὶς δικές της προτιμήσεις. Καὶ τὰ ὁμηρικὰ ἔπη ποὺ εἶναι τὰ κορυφαῖα ὅλων, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ προσεγγίσει καὶ νὰ τὰ κατανοήσει παρὰ μόνο μέσῳ τοῦ ἐμβριθέστερου σχολιαστῆ τους, τοῦ Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης. Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ φιλολογικὴ δεινότητα τοῦ Μεγάλου Φωτίου, κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ὁποίου ὁ Λέων Ἀλλάτιος (1588-1669)[1] θεωρεῖ ὅτι χάθηκε τὸ ποιητικὸ πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων. Ἐπὶ τοῦ σοφοῦ Φωτίου, ποὺ ἦταν κοσμημένος μὲ τόση πολυμάθεια! Ἀλλὰ καλὰ τὰ γράφει γιὰ τὸν Φώτιο

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Οι π.Χ. και μ.Χ. ΈλληνεςΣημειώνει ο Μιχαήλ: 

Τὸ γεγονὸς πώς, ἐπειδὴ πλεόν ἦταν χριστιανοὶ οἱ Ἕλληνες δὲν συμμετεῖχαν σὲ διονυσιακὰ ὄργια καὶ δὲν χόρευαν σὲ ἔξαλλες γιορτὲς τοῦ Πάνα, ἂν καὶ κάπου-κάπου κρυφὰ συνέβαιναν ἀπὸ ὁρισμένους καὶ τέτοια, δὲν σημαίνει πὼς ἔχασαν καὶ τὴν λογοτεχνικὴ καὶ ποιητικὴ δεινότητα τῶν ἀρχαίων προγόνων. Καὶ δὲν τὴν ἔχασαν, ἐπειδὴ

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ρωμαίικος και ο φράγκικος Μεσαίωνας


Κατόπιν ὁ Μιχαὴλ ἐγκαταλείπει τὴν γλωσσολογία καὶ ἐπιστρέφει στὴν ἱστορικὴ ἀνάλυση. Ἡ Ἑλλάδα, γράφει, γύρω στὸ 1000 μ.Χ. εὐημεροῦσε. Οἱ αὐτοκράτορες Λέων Στ΄ ὁ Σοφός (886-912), Ἀλέξανδρος Γ΄ (912-913), Κωνσταντῖνος Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος (909-959), Ρωμανὸς Α΄ Λεκαπηνός (920-944), Νικηφόρος Β΄ Φωκᾶς (963-969), Ἰωάννης Τσιμισκῆς (969-976) καὶ Βασίλειος Β΄ ὁ Βουλγαροκτόνος (976-1025) εἶχαν νικήσει